Биоразградлив материјал

  • 100% Biodegradable Compostable PLA Resin Pellet Granual Raw Material

    100% биоразградлив компостлив PLA смола пелети грануална суровина

    Полилактична киселина (PLA) е нов вид био-базиран и обновлив биоразградлив материјал, кој е направен од скроб предложен од обновливите растителни ресурси (како пченка и маниока). Скробните суровини ја добивале гликозата преку сахарификација, а потоа ферментација на гликоза и одредени соеви за производство на млечна киселина со висока чистота, а потоа преку метод на хемиска синтеза за синтеза на полилактична киселина со одредена молекуларна тежина. Има добра биоразградливост.